Záručné podmienky

Spoločnosť FAST ČR, a.s. ( Fastplus, spol. s r.o. ) poskytuje na projektory Sanyo záruku 36 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému užívateľovi za nasledujúcich podmienok:

 

1.      Záruka sa vzťahuje iba na tovar uvedený na český a slovenský trh spoločnosťou FAST.

 

2.      Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby vzniknuté v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov.

 

3.      Výrobok bol používaný v súlade s návodom k obsluhe a príslušnými bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike alebo na Slovensku.

 

4.      Výrobok bol dodaný k záručnej oprave v kompletnom stave vrátane príslušenstva spolu s riadne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku.

 

Poskytovaná záruka sa nevzťahuje:

 

 • na poškodenie bežným opotrebením, vniknutím vody alebo iných tekutín, prepätím v elektrickej sieti, mechanickým poškodením pri používaní výrobku, alebo pri jeho doprave

   

 • na znečistenie prístroja, jeho snímačov a ich prípadné čistenie

   

 • na poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou výrobku, neprípustným zásahom do výrobku alebo jeho opravou v neautorizovanom servisnom stredisku

   

 • pokiaľ bol výrobok použitý v rozpore s návodom k obsluhe, alebo pokiaľ bol výrobok použitý pre iné než domáce použitie

   

 • na rýchlo opotrebiteľné diely a spotrebný materiál (ako napr. lampy, batérie, náplne apod.), pokiaľ nebolo dokázané, že tieto diely alebo materiál, neboli v súlade s príslušnými technickými požiadavkami.

   

Autorizovaný servis :

Česká republika
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621
Říčany u Prahy 251 01
tel.: 323 204 120
fax: 323 204 121
e-mail: servis.praha@fastcr.cz

   

Slovensko
FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18
Bratislava 831 06
tel.: +421 2 4910 5853
email:servis@fastplus-projektory.sk

Revolučné projektory Casio
Prvý projektor vybavený novým Laser & LED hybridným svetelným zdrojom so životnosťou až 20.000 hodín
Jediný projektor so svetelným výkonom až 3000 ANSI Lm bez obsahu ortute.
Ľahšia bezdrôtová prezentácia Panasonic
Ku každému projektoru Panasonic rady NTE obdržíte ZADARMO USB Wireless Projection Kit.